“Ben tornat”, Magazín!

Hola! Després d’un llarg temps de pausa, el Magazín d’Amics del Bus torna. Un equip que retorna amb moltes ganes de fer coses, especialment si tenim en compte la nul·la …